Bewoners maken ruimtelijke plannen

Haaltert, Hertsberge en Heist-op-den-Berg. Drie plekken, drie verschillende contexten voor bewonersparticipatie rond ruimtelijke ontwikkelingen. Telkens boeiende trajecten waarin nogmaals blijkt … Meer

De Plaatsbepalers

Het provinciebestuur West-Vlaanderen roept de hulp in van 100 West-Vlamingen om samen na te denken over ruimtelijke ordening. Zij gaan … Meer